• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

פרטי ספריה

ספריה ציבורית מרכז תרבות ע"ש רובין ת.ד. 200 ,רח' גולומב מיקוד 80800

שעות פתיחה

ספרים פופולרים

הודעות לקוראים

תקנות

מה חדש על המדף

הערה: האתר משמש לצרכי מידע לקוראים ואינו מהווה פרסום רשמי של הספריה. פרוייקט ספריה ברשת
פיתוח האתר: חברת סימניה בע"מ
[ניהול]